Výuka

Učíme se rádi česky, přijď mezi nás!

Kulihrášek – dětský kroužek

  • pro děti do 5 let
  • sobota 9:30 – 11:30

S dětmi rozvíjíme českou slovní zásobu, čteme pohádky, zpíváme české písně, kreslíme a hrajeme si.

Každý žák obdrží tradiční český časopis Sluníčko každý měsíc.

Škola

  • pro starší děti
  • sobota 9:30 – 11:30

Se staršími žáky prohlubujeme poznatky týkající se češtiny a České republiky obecně. Věnujeme se gramatice, zeměpisu, dějepisu. Učivo a poznatky prolínáme s českými písničkami, básničkami a hrami.

Po celou dobu výuky komunikujeme v češtině.

Dospělí

  • čtvrtek 18:00-20:00

Knihovna

  • sobota 9:30-11:30 anebo podle dohody

Různé akce pro všechny věkové kategorie v průběhu celého roku.

Sledujte náš kalendář pro letošní rok 2020/2O21